КЗО "Навчально-виховний комплекс №87 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

 

Дослідно-експериментальна робота 2015-2020 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

22.01.2015 р.                                                                                                             № 36

 

Про проведення

дослідно-експериментальної роботи

на базі комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 87»

Дніпропетровської міської ради   

 

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за № 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 року № 1054), враховуючи лист Управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради від 14 листопада 2014 року №  6290/0/211-12, висновки Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2014 року (протокол № 17), з метою експериментальної перевірки результативності виховання свідомого громадянина-патріота в умовах загальноосвітнього навчального  закладу 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку  на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі» на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради на 2015-2020 роки;

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному  закладі» на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради на 2015-2020 роки.    

2. Надати статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської  міської   ради (далі – експериментальний навчальний заклад).

3. Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти  заслухати звіт експериментального   навчального закладу   про  завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи у лютому 2016 року.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  надавати допомогу експериментальному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов для організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра                                                                П. Б. Полянський

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

22.01.2015 № 36

 

Програма дослідно-експериментальної роботи за темою

«Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота

у загальноосвітньому навчальному закладі»

на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87»

Дніпропетровської міської ради

на 2015 − 2020 роки

 

Зміст роботи

Строк виконання

Очікувані результати

І (підготовчий) етап

(січень 2015 р. – лютий 2016 р.)

1.

проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми дослідження;

Січень – лютий

2015 р.

підготовка педагогів до участі в дослідно-експериментальній роботі та реалізації завдань експерименту.

2.

вивчити стан розробленості проблеми виховання свідомого громадянина-патріота в умовах загальноосвітнього навчального закладу в теорії;

 

модернізація дослідно-експериментальної роботи в школі.

Розроблення структури науково-методичної роботи у навчальному закладі.

3.

вивчити кращий педагогічний досвід з проблеми виховання свідомого громадянина-патріота в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

Березень

2015 р.

діагностика психологічної готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

4.

розробити нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи (локальні нормативно-правові документи на рівні закладу освіти);

Січень

2015 р. − жовтень

2015 р.

підвищення науково-методичного рівня підготовки педагогів з проблеми дослідження.

5.

сформувати тимчасові творчі колективи учителів за темою дослідно-експериментальної роботи;

Січень

2015 р. − жовтень

2015 р.

укладання професійного портфоліо творчих лабораторій.

6.

провести педагогічну та науково-методичні ради, інструктивно-методичні наради, учнівські та батьківські конференції, громадські слухання з проблеми експерименту;

Січень

2015 р.

перерозподіл управлінських функцій

7.

організувати інформаційно-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

Березень

2015 р.

нормативно-правове забезпечення експерименту.

8.

налагодити співпрацю та підписати угоди про співробітництво з  вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, тощо;

Лютий

2015 р.

організація творчих лабораторій для здійснення дослідно-експериментальної діяльності

Активізація інноваційної діяльності педагогів. Залучення педагогічних працівників до наукового дослідження.

9.

підбити підсумки І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Лютий

2016 р. –

підготувати звіт

ІІ (концептуально-діагностичний) етап

(лютий  2016 р. – лютий 2017 р.)

1.

розробити концепцію дослідження проблеми та науково обґрунтувати відповідні педагогічні умови;

Грудень

2015 р. − січень

2016 р.

наукове обґрунтування проблеми.

2.

розробити положення про творчу лабораторію педагогічних працівників, з’ясувати сутність поняття «виховання свідомого громадянина-патріота»;

Лютий – травень

2016 р.

визначення рівня готовності педагогів, учнів, батьків до формування громадянсько-активної життєвої позиції. Розробка рейтингової системи.

3.

розробити організаційно-функціональну модель виховання свідомого громадянина-патріота в умовах загальноосвітнього навчального закладу освіти;

Березень

2016 р.

створити базу даних діагностичних методик. Провести соціологічні дослідження.

4.

упорядкувати  технології виховання патріотично – громадянської активності особистості учня;

Квітень

2016 р.

апробація авторських програм національно-патріотичного виховання.

5.

розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні вихованості учня як свідомого громадянина-патріота та дібрати відповідний діагностичний інструментарій моніторингу;

Травень

2016 р.

участь у семінарах-практикумах району, міста, області, спрямованих на формування свідомого громадянина-патріота.

6.

діагностувати рівень вихованості учня як свідомого громадянина-патріота;

Вересень

2016 р.

створити базу даних

7.

підбити підсумки ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Лютий

2017 р.

звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІІ (формувальний) етап

(лютий 2017 р. – березень 2019 р.)

1.

експериментально перевірити ефективність Концепції та педагогічних умов виховання свідомого громадянина-патріота в загальноосвітньому навчальному закладі;

Жовтень –грудень

2016 р.

Січень – лютий

2017 р.

провести порівняльний  моніторинг результатів дослідно-експериментальної роботи.

2.

практично апробувати розроблене науково-методичного забезпечення з проблеми експерименту;

Січень – травень

2017 р.

удосконалення управління навчально-виховних процесом. Впровадження нового змісту, активних форм, методів, технологій виховання свідомого громадянина-патріота та

3.

проаналізувати шкільну комплексну програму «Пізнай свою країну» щодо формування учня як свідомого громадянина-патріота.

Вересень – жовтень

2017 р.

впроваджувати спецкурси, факультативи за основною проблематикою педагогічного дослідження. Формувати інноваційний стиль діяльності класних керівників, вчителів-предметників.

4.

постійно висвітлювати хід та результати педагогічних здобутків, напрацьованих у ході експерименту на сайті школи, через засоби масової інформації проведення наукових конференцій, наукових світлиць, теоретико-методологічних, проблемно-цільових семінарів, психологічних тренінгів за темою дослідження

Листопад – грудень

2017 р.

Січень – березень 2018 р.

організація і проведення наукових конференцій, наукових світлиць, теоретико-методологічних, проблемно-цільових семінарів, психологічних тренінгів за темою дослідження.

5.

провести комплексний моніторинг ефективності навчально-виховного процесу за умов реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи

Жовтень – листопад

2018 р.

звіт про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

6.

підбити підсумки третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

березень

2019 р.

звіт про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІV (узагальнювальний) етап

(квітень 2019 р. - червень 2020 р.)

1.

Співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та очікуваними результатами узагальнення наслідків дослідження.

Грудень

2018 р. – березень

2019 р.

комп’ютерна обробка результатів експерименту.

2.

Формування висновків щодо організації та проведення педагогічного експерименту за темою дослідження; визначити ефективність розробленої Концепції та педагогічних умов виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі.

Листопад – грудень

2019 р.

інформаційно-методичне супроводження результатів експерименту.

3.

узагальнити основні теоретичні висновки дослідно-експериментальної роботи;

Січень – березень

2020 р.

оформлення й опис результатів дослідно-експериментальної роботи.

4.

підготовка методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо впровадження їх у практику роботи  загальноосвітнього навчального закладу;

січень

2020 р.

узагальнення досвіду роботи  творчої лабораторії педагогічного колективу з проблеми дослідження. Видати методичні рекомендації.

5.

організувати та провести всеукраїнську науково-практичну      конференцію з проблеми дослідження за підсумками експерименту;

березень 2020 р

Обговорити та оформити методичні  рекомендації за підсумками дослідження.

6.

підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи за темою «Виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому  навчальному  закладі».

червень

2020 р.

підготувати звіт за підсумками ІV етапу дослідно-експериментальної роботи.

         

 

 

Науковий керівник  -  І.Д. Бех

Директор школи  -  Л.В. Савчук

Координатор   -  О.І. Кіян

 

 

ЗВІТ

про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина – патріота у загальноосвітньому навчальному закладі» на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради

за січень 2015 р. – cічень 2016 р.

  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2015 № 36 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради» протягом звітного періоду проводився І (організаційно-підготовчий) етап дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі».

Згідно програми проведення І етапу було реалізовано наступні завдання:

опрацьовано, проаналізовано наукову, методичну літературу з обраної теми дослідження;

проведено засідання педагогічної ради, засідання шкільної методичної ради, тренінги, круглі столи за темою дослідно-експериментальної роботи;

розроблено нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

вивчено та проаналізовано педагогічний досвід із теми дослідження;

проведено діагностику готовності педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи;

налагоджено співпрацю педагогічного колективу з батьками, соціально-психологічними службами, громадськими організаціями, закладами та установами системи державної підтримки людини;

укладено угоди про співпрацю з експериментальним закладом всеукраїнського рівня «Центр дитячої та юнацької творчості», Центром допризовної підготовки юнаків, Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Міським палацем дітей та юнацтва, управлінням службою у справах дітей.

Важливим джерелом дослідження є теоретичний аналіз науково-методичної літератури, вивчення та аналіз наукових підходів, а саме:

методологічні та теоретичні основи формування особистості з глибоким почуттям патріотизму, любові до Батьківщини вивчали у працях І. Беха, Г. Біленької, М. Боришевського, П. Ігнатенка;

психолого-педагогічні, соціально-педагогічні особливості національно-патріотичного виховання у працях І. Беха, О. Вишневського, Т. Дем’янюк, І. Єрмакова, А. Капської, І. Коваленко.

Основні завдання дослідно-експериментальної роботи розглядались під час навчально-методичної роботи на педагогічних радах:

«Національно-патріотичне виховання в школі» (на виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді») (листопад 2014 р.);

«Виховання громадянина-патріота – пріоритетний напрям розвитку громадянського суспільства в Україні» (лютий 2015 р.);

«Створення ефективної системи національно-патріотичного забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини в умовах всеукраїнського експерименту. Три напрями роботи» (березень 2015 р.);

«Актуальні проблеми сучасного виховання підростаючого покоління» (квітень 2015 р.);

на нараді при директорі – «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання»  (вересень, 2015 р.);

на батьківських зборах – «Виховання громадянина-патріота в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (жовтень 2015 р.);

на засіданнях методичної ради, методичних об'єднань школи, предметних семінарах з розглядом наступних питань:

впровадження інноваційних технологій національно-патріотичного виховання;

спрямування національно-патріотичного виховання в систему роботи батьківського всеобучу;

роль класного керівника в організації національно-патріотичного виховання учнів.

У навчальний план з вересня 2015 року були введені спецкурси: «Громадянська освіта. Ми – громадяни України» (10 клас), «Українознавство» (4, 7 класи), «Ділова українська мова» (10 клас), «Місто мого дитинства» (5-6 класи), «Європейський вибір України» (11 клас), «Етика: духовні засади» (5-6 класи), «Історія рідного краю» (5, 7-11 класи), «Вчимося бути громадянами» (8 клас), «Захист Вітчизни» (10-11 класи), «Права людини» (11 клас).

Всі навчальні програми предметів гуманітарного, суспільно-гуманітарного напряму скоординовані на впровадження краєзнавчого матеріалу, які акумулюють надбання  громадян України на місцевому рівні.

Вчителі-предметники підготували наукові роботи на щорічний шкільний конкурс МАН із національно-патріотичної тематики, а саме: «Революція гідності», «Україна і державотворення», «Традиції, звичаї та обряди у творах українських письменників» (квітень 2015 р.).

У листопаді місяці був проведений конкурс учнівських есе на тему «Що для мене є патріотизм і любов до України».

Протягом року проведено: відкриті уроки, майстер-класи, круглі столи, психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання для вчителів школи з питань виховання громадянина-патріота в урочній діяльності. Розроблена серія пам'яток «Роль педагога в посиленні патріотичного виховання у навчально-виховному процесі».

З вересня місяця був започаткований новий розділ у шкільному мультимедійному банку даних за темою дослідження. Вчителі-предметники створюють на електронних носіях тематичні добірки з національно-патріотичної тематики.

На сайті школи введено рубрику «Національно-патріотичне виховання учнів», де розміщуються: нормативні й інструктивно-методичні матеріали, конспекти уроків і розробки сценаріїв.

Реалізація теми дослідно-експериментальної роботи неможлива без творчого, науково-методичного забезпечення діяльності педагогічного колективу. З метою постійного підвищення кваліфікації вчителя, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження в практику роботи сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та інноваційних педагогічних технологій внесені зміни до роботи методичних об’єднань, тематики їх засідань.

Кожна з творчих груп вчителів визначила напрям своєї діяльності, а також запланувала кінцевий результат. А саме:

І група – методичне об’єднання класних керівників (1-11 класи) готує портфоліо «Моя Україна, я з нею пов'язую долю свою», який збере кращі спогади–зустрічі та події на маршруті пам'яті.

ІІ група – методичне об’єднання вчителів-предметників (5-11 класи) започаткувало тематичні добірки «Національно-патріотичне виховання на уроках», підсумком яких планується випуск методичних посібників.

ІІІ група – методичне об’єднання вчителів початкових класів (1-4 класи) – кожен клас початкової ланки готує індивідуальні проекти за загальною темою «Від маленького «Я» до великої Батьківщини»: «Мудрість козацької доби» в рамках медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» (1 клас); «Мій український народ» за проектом «Інтелект України» (2 клас); «Стежками України» з предмета «Я у світі» (3 клас); «Славетні українці» за проектом «Інтелект України»(4 А клас); «Подорожуємо вулицями мого міста» за спецкурсом «Місто мого дитинства»(4 Б клас).

Школа у 2014 році завершила роботу в експерименті по формуванню навичок організації здорового способу життя, тому, коли постало питання реалізації нового експерименту в практику роботи школи, готовність колективу до інноваційної діяльності була достатньо високою. Школа, яка працює в режимі експерименту, суттєво відрізняється від шкіл з традиційно встановленим порядком функціонування. Значно змінився склад педколективу за рахунок молодих кадрів, обновилась батьківська аудиторія.

У лютому-березні 2015 року проведено діагностику готовності педагогічного педагогічного колективу до інноваційної діяльності. Отримали результати:

готовність вчителів до експериментальної роботи - загальний рівень готовності - 47%;

впровадження інновацій - загальний рівень готовності 35%.

Заходи, спрямовані на формування патріотичної свідомості, відповідальності і мужності, готовності захищати та зміцнювати міжнародний авторитет України, поваги до культури, звичаїв і традицій національних спільнот в Україні, високої культури міжнаціонального спілкування організовані через систему виховної роботи закладу.

Завдяки початку впровадження дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» в закладі формується система національно-патріотичного виховання учнівської молоді, первістками якої стали учні 3 та 7 класів.

Виховна система гри «Джура» дає можливість залучити до спільної дії учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Враховуючи проблеми сьогодення, школа активно бере участь у заходах, спрямованих на допомогу пораненим бійцям АТО та бійцям, які знаходяться в зоні бойових дій, співпрацюючи з благодійною організацією «Твій оберіг». Учні спільно з батьками виготовляли обереги, писали листи та збирали матеріальну допомогу в зону бойових дій.

Лідери шкільного самоврядування активно беруть участь у проведенні заходів національно-патріотичного виховання «Герої не вмирають», «Запали свічку», «Всеукраїнський диктант», «День пам’яті», «Вечорниці». Створюють та реалізовують власні проекти. Вони є лідерами районного та міського парламентів.

Адміністрація та педагогічний колектив плідно співпрацюють з громадськими організаціями міста: ДТЕК,громадське об'єднання «Єдиний простір», молодіжна вірменська організація, яка у липні місяці допомогла закладу у встановленні меморіальної дошки загиблому бійцю АТО, випускнику нашої школи, Сердюкову Євгенію.

Заклад у 2015 році розпочав налагоджувати партнерські зв’язки та відносини зі школами інших регіонів України з метою набуття та передачі досвіду. Так було направлено листи до закладів освіти Донецької та Луганської областей (Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, Волноваський ліцей).

На базі школи працюють гуртки за напрямами:

національного виховання «Українські орнаменти»;

народознавства «Криниця» (створено «Українську світлицю», яка дає змогу розвивати естетичний смак та сприяє формуванню національної свідомості учнів);

«Художня майстерня Петриківки»;

євроклуб «Сапфір»;

військово-патріотичного виховання «Пошук».

Реалізація військово-патріотичного виховання учнів відбувається у кімнаті бойової Слави, на базі якої працює гурток «Пошук». Учні збирають матеріали, обробляють їх, вивчають бойовий шлях бійців та біографію воїнів, створюють та оновлюють стенди. Добре налагоджена спортивно-масова робота: військово-патріотичні змагання, свята (Козацькі розваги, «Джура», День захисника Вітчизни, фестиваль-конкурс патріотичної пісні) та літературно-естетичні заходи, а саме: літературні конкурси, виставки творів образотворчого мистецтва, виставки декоративно-ужиткового мистецтва тощо.

Національно-патріотичне виховання проходить червоною смугою через усі напрями виховної діяльності, а саме: формування здорового способу життя, превентивне виховання, екологічне, трудове, родинно-сімейне. Це і робота з творчо-обдарованими дітьми, проведення різноманітних акцій, вікторин, години-спілкування, уроки-мужності, зустрічі з ветеранами та бійцями АТО. Туристичні походи та поїздки, спортивні змагання.

Події останнього часу на сході України призвели до появи такої категорії дітей, які переїхали із території військових дій. Протягом року з ними проводилась робота щодо адаптації їх у новому середовищі, а саме: відвідали вистави у театрі опери та балету, міському цирку, брали участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я», отримали подарунки до Нового року; створені умови до залучення учнів до гурткової роботи та інше.

З метою вивчення досвіду експериментальних шкіл України, виконання заходів по організації, впровадженню та вдосконаленню дослідно-експериментальної роботи, школа брала участь у:

всеукраїнському науково-практичному семінарі «Виховання патріотизму школярів у сучасних реаліях», м. Київ (січень 2015 р.);

науково-практичній конференції «Державно-громадське управління розвитком гімназії в умовах інноваційних змін», м. Київ (березень 2015 р.);

всеукраїнській науково-практичній конференції «Мала гуманітарна академія» - інноваційна модель Школи відкритої освіти, м. Запоріжжя, (вересень 2015 р.);

Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, (жовтень 2015 р.);

всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління розвитком життєвої компетентності особистості в умовах школи сприяння здоров’ю як школи майбутнього», м. Жовті Води (листопад 2015 р.).

Висвітлення досягнень закладу було надруковано в збірці «Ігрень: учора і сьогодні», вид. Дніпропетровськ. Дніпро. VAL, 2015. Автори: М. Богомаз, А. Давидов. Стаття «Форпости культури».

Досвід роботи закладу, вчителів та учнів  представлено:

на конкурсі-захисті міського етапу всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року - 2015» в номінації «Класний керівник 8-9 класів» за темою «Виховання патріотизму та національної свідомості учнів шляхом використання інноваційних технологій» - призер конкурсу вчитель історії вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Доценко Ю. А.;

на конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний урок - 2015» в номінації «Уроки природничо-наукового циклу в основній та старшій школі» - переможець конкурсу вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Данилова К. В. (науково-методичний журнал «Сучасний урок», Дніпропетровськ: вид-во «Інновація», 2015).

Протягом року заклад брав активну участь у різноманітних конкурсах районного та міського рівнів (ІІ місце в районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я», І місце в обласному фестивалі шкільних євроклубів, ІІ місце у міському конкурсі «На крилах пісень», ІІ місце у міському конкурсі «Зоряне коло», переможці міського конкурсу «Собори наших душ» в номінації декоративно-ужиткове мистецтво та вишивка, І місце в районному конкурсі «Крок у майбутнє». Головною перемогою минулого року є ІІІ місце у проекті «Енергоефективна школа» та отримання гранту у розмірі 35000 грн.).

Громадська думка про школу висвітлювалася на телеканалі «1+1», «Радіо Свободи», «34 телеканал», «11 телеканал», на веб-сторінці закладу www.school87.dnepredu.com, під час проведення виставок, семінарів, зборів, зустрічей, презентацій, творчих звітів, свят. При реалізації цих шляхів і створюється громадський резонанс на основі цілісної та відкритої інформації про навчальний заклад, його учнів, учителів, батьків.

Програму організаційно-підготовчого етапу (січень 2015 р. – січень 2016 р.) дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина – патріота у загальноосвітньому навчальному закладі» виконано в повному обсязі.

Для ефективного виконання завдань та програми ІІ (концептуально-діагностичного етапу) дослідно-експериментальної роботи передбачається:

розроблення Концепції за темою дослідження та науково обґрунтування відповідних педагогічних умов;

розроблення організаційно-функціональної моделі «Виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі;

упорядкування інформаційно – ресурсного банку інноваційних технологій виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі;

розроблення науково-методичного забезпечення з проблеми експерименту;

розроблення та наукове обґрунтування критеріїв, показників, рівнів вихованості учня як свідомого громадянина-патріота;

розроблення діагностичного інструментарію моніторингу відповідно до визначених критеріїв, показників, рівнів;

діагностування рівня вихованості учня як свідомого громадянина-патріота;

проведення просвітницької роботи серед батьків та громадськості, організація взаємодії із засобами масової інформації щодо всебічного висвітлення національно-патріотичного виховання дітей, учнівської молоді, вчителів, батьків, громадськості;

підбиття підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

 

 

Науковий керівник                                                                         І. Д. Бех

  

Координатор                                                                                  Г. E. Самойленко 

 

 

Програма ІІ (концептуально-діагностичного) етапу

дослідно-експериментальної роботи

за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі»

на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпровської міської ради

на лютий 2016 р. – лютий 2017 р.

 

Зміст роботи

Строк

виконання

Очікувані результати

Виконавці

1.

Аналіз роботи за минулий рік, висновки роботи школи за перший, підготовчо-організаційний етап,  експериментальної роботи

Лютий

2016 р.

Самоаналіз діяльності навчально-виховного закладу

Директор школи

2.

Поповнення інформаційно-ресурсного банку даних за розділами:

результати моніторингу;

науково-популярна, науково-методична та навчально-методична література з проблеми;

перспективний педагогічний досвід

Протягом ІІ етапу

Банк інноваційно-просвітницьких програм відвіданих закладів. Розробка посібників та рекомендацій

Адміністрація закладу, творчі групи вчителів

3.

Розробка концепції дослідження проблеми та наукове обґрунтування відповідних педагогічних умов

Лютий – квітень

2016 р.

Науково обґрунтована Концепція за темою дослідження

Науковий керівник, адміністрація закладу

4.

Розробка організаційно-функціональної моделі «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі»

Травень

 2016 р.

Створення моделі «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі»

Заступник директора з виховної роботи, творчі групи вчителів

5.

Розробка положення про творчі групи педагогічних працівників

Лютий – травень

2016 р.

Організаційне забезпечення та методичний супровід проведення дослідно-експериментальної діяльності

Творчі групи вчителів

6.

Апробація та відпрацьовування авторських розробок за темою  експерименту

Лютий – грудень

2016 р.

Використання педагогічного досвіду, гармонічного співробітництва, створення умов  для взаємо-  та самонавчання

Адміністрація закладу,

вчителі

7.

Діагностика рівня вихованості учня як свідомого громадянина-патріота на початку дослідно-експериментальної роботи

 

Вересень - жовтень

2016 р.

Створення бази даних діагностичних методів та  діагностичного інструментарію

Практичний психолог, класні керівники

8.

Визначення рівня сформованості мотиваційно-ціннісного, процесуально-технологічного критерію готовності педагогів до патріотичного виховання учнів

Травень

2016 р.

Моніторинг рівня сформованості мотиваційно-ціннісного, процесуально-технологічного критерію готовності педагогів до патріотичного виховання учнів

Практичний психолог

9.

Проведення просвітницької роботи   серед батьків та громадськості, організація взаємодії із засобами масової інформації щодо всебічного висвітлення національно-патріотичного виховання дітей, учнівської молоді, вчителів, батьків, громадськості

Протягом

етапу

Загальношкільні свята, «Батьківські дні», дитячі проекти, анкети, плани, буклети, пам’ятки

Адміністрація школи, класні керівники

10.

Підведення підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи

Лютий

2017 р.

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи

Науковий керівник, директор школи

 

Науковий керівник  -  І.Д. Бех

Директор школи  -  Л.В. Савчук

Координатор   -  Г.Е. Самойленко

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

04.03.2016

Київ

                             225

 

 

Про завершення

І (організаційно-підготовчого)

етапу дослідно-експериментальної роботи

на базі комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 87»

Дніпропетровської міської ради

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2015  36 на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина – патріота у загальноосвітньому навчальному закладі» На підставі висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 02.02.2016 (протокол № 27) та з метою продовження дослідно-експериментальної роботи у 2016 - 2017 роках

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити як такі, що додаються:

1) звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина – патріота у загальноосвітньому навчальному закладі» на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради за січень 2015 р. – січень 2016 р.;

2) програму ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина – патріота у загальноосвітньому навчальному закладі» на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської ради на лютий 2016 р. – лютий 2017 р.

2. Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України заслухати звіт комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 87» Дніпропетровської міської (далі – експериментальний навчальний заклад) про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у лютому 2017 року.

3. Інституту модернізації змісту освіти надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

4. Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації сприяти експериментальному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов для організації і проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

 

 

 

Міністр

 

 

                 С. М. Квіт