Підручники для школи

КЗО "Навчально-виховний комплекс №87 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

Тема виховної роботи:

"Сучасний підхід до виховання громадянина-патріота в закладі освіти"

Напрямки виховної роботи, за якими працює навчальний заклад:

 • Національно-патріотичне виховання (військово-патріотичне, громадянсько-патріотичне, духовно-моральне виховання) 

 • Родинно-сімейне виховання 

 • Художньо-естетичне виховання

 • Екологічне виховання

 • Формування здорового способу життя

 • Превентивне виховання

 • Професійна орієнтація

 

Мета виховної роботи: 

 • виховувати особистість – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;
 • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
 • забезпечувати умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • виховувати покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;
 • створювати і розвивати цінності громадянського суспільства;
 • формувати у здобувачів освіти національну свідомість, людську гідність;
 • виховувати у здобувачів освіти свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формувати гігієнічні навички і засади здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;
 • розвивати в дітей творчі здібності, підтримувати обдарованих;
 • формувати у здобувачів освіти психологічні знання, уміння, навички, соціальну компетентність й уміння реалізувати себе як особистість тією мірою, якою людина зуміє протягом свого життя зберегти і розвивати дану їй від природи унікальність;
 • виховувати чуйність до розмаїтості. Досягнення здатності до емпатії, до розуміння переживань, стану й інтересів інших, здатності до доброзичливого сприйняття переваг і недоліків інших осіб;
 • формувати створення і підтримку стосунків доброзичливості, психологічної комфортності, довіри і зацікавленості в пізнанні себе й одне одного.

Задачі, які ставить перед собою освітній заклад на 2022-2023 н.р.:

   -         формування духовних цінностей українського громадянина-патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

   -         сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, духовної і культурної спадщини українського народу;

   -         забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, турбота про молодших та людей похилого віку;

   -         підтримка кращих якостей української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

   -         сприяння розвитку фізичного, психічного і духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості.

 

 

 

Звіт з виховної роботи за 2021-2022 н.р.