КЗО "Навчально-виховний комплекс №87 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Управління

Основні принципи управління

 
В умовах експериментальної загальноосвітньої школи особливого значення набуває реалізація таких управлінських дій:

- чітке визначення загальної мети колективу, основних шляхів її досягнення в умовах загальноосвітньоїї школи;
- розробка й вибір оптимальних варіантів організаційної структури педагогічної, навчальної, управлінської і обслуговуючої праці з урахуванням специфіки навчального закладу й кінцевої мети його колективу;
- організація експериментально-пошукової діяльності вчителів і вихователів, організаційне керівництво процесом дослідницької, пошукової роботи учнів;
- створення умов щодо ефективної діяльності психологічної служби, вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей, відповідного психологічного клімату в колективі;
- визначення та регулювання механізму формування фінансових ресурсів школи з урахуванням державних, власних коштів, та благодійних організацій і приватних осіб.


Організаційно-педагогічні основи функціонування школи передбачають створення системи основних управлінських дій, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності колективу. Така система включає:

- створення інноваційної структури управління школою;
- розробку управлінської моделі з урахуванням специфіки школи;
- застосування інноваційних процесів у системі навчання і виховання учнів;
- постійне і цілеспрямоване підвищення науково-методичного, загально-педагогічного та професійного рівня вчителів, вихователів;
- практичне втілення демократичних засад у процес управління.


Адміністрація школи в своїй діяльності на сучасному етапі визнає пріоритетні принципи управління:
 
 
- демократизація
- гуманізація
- національна спрямованість
 
 
Демократизація управління школою передбачає участь громадськості, всього колективу в управлінні. Метою демократизації управління школою є підвищення відповідальності кожного члена коллективу за доручену справу, до самостійного життя в умовах демократії, ринкових відносин. В практику роботи школи впроваджуються такі науково-педагогічні основи демократизації управління, як:

- широке залучення вчителів до реформування змісту роботи школи, аналізу стану викладання, рівня знань, умінь, навичок учнів, їх вихованості;
- делегування окремих функцій управління предметним кафедрам та Раді школи;
- введення в практику роботи предметних кафедр систематичного обговорення стану викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з навчальних дисциплін (не менше 3-4 разів на навчальний рік);
- заохочення педагогів до конструктивної критики, плюралізму думок під час обговорення стану навчання і виховання учнів;
- впровадження в практику управлінської діяльності високої культури праці, дотримання загальнолюдських моральних норм спілкування з педагогами, учнями та батьками;
- звітування директора школи та його заступників перед педагогічним колективом, учнями та батьками про зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.