КЗО "Навчально-виховний комплекс №87 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Хімія

Розробка уроку вчителя хімії КЗО "НВК № 87 ДНЗ" ДМР
Холод Світлани Миколаївни

 

Урок у 8 класі

на тему:

«Узагальнення, систематизація і корекція знань з теми:

«Хімічний зв'язок. Будова речовини»

 

Тема:      Узагальнення, систематизація і корекція знань з теми: «Хімічний зв'язок. Будова речовини»

Мета:      - знати типи і природу хімічного зв’язку, суть понять ковалентний полярний і неполярний зв’язки та випадки цього виду зв’язку; типи кристалічних граток;

- розуміти природу йонного та металічного зв’язків; залежність фізичних властивостей речовин від їх кристалічної будови;

- уміти застосовувати знання періодичного закону, записувати електронні і структурні формули сполук;

- проводити сенсорний аналіз неорганічних речовин і прогнозувати залежно від властивостей речовин тип їх кристалічних граток і вид хімічного зв’язку;

- розвивати професійне мислення майбутнього фахівця – хіміка.

Обладнання:  на столах в учнів: лотки, стакан хімічний, скляна паличка, скло предметне, шпатель; навчальні картка з теми; групові експериментальні завдання.

Реактиви:  зразки простих і складних неорганічних речовин, вода.

Тип уроку:  застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи:    самостійна, групова.

Методи роботи:    міні-лекція, проблемне навчання, «корабельна рада», поетапне формування розумових дій.

 

Хід уроку:

 

І. Актуалізація опорних знань і дій учнів.

1.1. Вступне слово вчителя:

- Добрий день, шановні учні!

Запишіть число і тему уроку: «Узагальнення знань з теми: «Хімічний зв'язок. Будова речовини».

Сьогодні ми повторимо і систематизуємо знання з цієї теми. Ви ознайомилися з поняттям «Хімічний зв'язок» - здатністю хімічних елементів утворювати сполуки.

Навчальна карта допоможе вам оптимально швидко визначити тип хімічного зв’язку і будувати електронно-крапкові, а потім і структурні формули речовин. Давайте ознайомимось і спробуємо користуватись навчальною картою.

 

1.2.Виконання навчальної вправи біля дошки.

Завдання. Визначити тип хімічного зв’язку речовин та скласти структурні формули: N2, CO2, HNO3.

(Учні виконують завдання, користуючись навчальною картою)

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ми зрозуміли, що існує ковалентний зв'язок (полярний і неполярний) та крайні його випадки, наприклад, йонний зв'язок. Вам відомо, що сполуки у твердому агрегатному стані перебувають строго упорядкованими – утворюють кристалічні гратки – об’ємні геометричні фігури, утворені гіпотетичним з’єднанням центрів частинок прямими.

Далі ми поглибимо наші знання про кристали і спробуємо розв’язати нестандартні задачі

 

ІІІ. Рефлексія.

Проведення фізкультхвилинки.

 

IV. Поглиблення знань.

В залежності від того, які частинки перебувають в вузлах кристалу твердих речовин розрізняють 4 основних типи кристалічних граток: атомні, молекулярні, йонні і металічні.

Тип зв’язку визначає тип кристалу, а той у свою чергу, визначає властивості речовини.

(Вчитель з учнями опрацьовують таблицю «Типи кристалічних граток і властивості речовини»)

 

4.1. Постановка проблемного питання.

А чи можливо навпаки, вивчаючи властивості речовини, зробити висновок про структуру кристалу і тип хімічного зв’язку?

Пропоную за допомогою досліду з’ясувати це питання.

 

4.2. Завдання для застосування знань, умінь і навичок. Засвоєння знань.

Для цього ми виконаємо експериментальне завдання наступним чином.

Професія хіміка – аналітика вимагає певних умінь проведення хімічного аналізу. Сьогодні ми ознайомимося із прийомами сенсорного (органолептичного аналізу) неорганічних речовин, який проводиться за допомогою органів чуття людини.

Об’єднавшись у групи по четверо, ви вивчаєте фізичні властивості зразків виданих речовин, результати записуєте у звіти. За командою одна група звітує про результати, інша висловлює свою думку. Підсумки роботи ради підбиває вчитель.

 

4.3. Активізація пізнавальної діяльності. Застосування інтерактивного прийому навчання «Корабельна рада».

Експериментальна робота у групах.

Висловлювання з приводу проблеми, винахід оптимальних рішень.

 

V. Підведення підсумків уроку. Оцінювання

Сьогодні на уроці ми повторили найважливіші поняття теми; удосконалили вміння по визначенню хімічного зв’язку та складання формул Льюіса.

Довели причинно-наслідковий зв'язок між будовою речовини та його властивостями і дійшли висновку, що за фізичними властивостями речовини можна визначити тип кристалічної гратки. Ознайомились з складовою роботи хіміка – аналітика.

Оцінювання здійснимо наступним чином: лідер групи виставляє напроти прізвищ оцінку, а вчитель погоджується або ні.

Вчитель особисто оцінює індивідуальну роботу на уроці. Таким чином одна (або дві) оцінки виставляються в журнал.

 

VІ. Завдання додому.

Підготувати письмово інформацію про речовину за планом.

Повторити § 32 підручника.